tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A cuter word for a Zebra.
"Look how cute this zeebu plushi is!!!"
viết bởi Happy Jackle 02 Tháng mười hai, 2013