tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Jesus' mother.
Keith Lemon: In the bible what is Jesus' mother called?
Joey Essex (nerd of the planet) : Zeesus.
viết bởi lillllllll 30 Tháng mười một, 2013