tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An active member of the Porkchop Nazi Clan
Zinguteshu killed 5 donkeys as a act of mercy.
viết bởi Zinguteshu 19 Tháng chín, 2003