tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a person who has zits all over there body.
he took off his shirt and had zits all over, its a zit bodysuit.
viết bởi chonger 27 Tháng mười một, 2005

Words related to zit bodysuit

bodyzit zats zits zitts zots