tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To suck a dick thats covered in a food item
John was into some weird fetishes so he made his girlfriend zubaty
viết bởi cuucucuooo 11 Tháng mười một, 2013