tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a drunk,bum,derelict etc
Look at that zunzee drinking mad dog 2020 out of that paper bag
viết bởi Paul Nicewicz 20 Tháng hai, 2005