tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
when you call someone stupid, or an idiot...
the kids a fucking zunzi
viết bởi joe 17 Tháng một, 2005