tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a wierd or oddly looking , shaped , or sounding person .
Look at that zupadabinski .

Watch how the zupadabinski walks .
viết bởi PayDay12345 20 Tháng hai, 2010