slang for marijuana, pot, dope, smoke
Got some good boo. Take a toke of this boo.
viết bởi Gene Nelson 11 Tháng sáu, 2005
Marijauna, pot.
I like boo, it keeps me happy the whole day because I don't know what the hell I'm doin.
viết bởi um..... Mr. Cheese 23 Tháng mười hai, 2002
Used to call your friends this. Way different meaning than a babe or baby. Girls usually call each other this. If a girl call a guy this it doesn't mean anything, she's just being friendly.
Rosa: hi boo!
Eric: hi friend!
viết bởi jesssyyy.___ 13 Tháng chín, 2016
Your boyfriend or girlfriend

Often used in the 2000's
I'm going to call my boo.
via giphy
viết bởi Walkingdeadlovercarlsrighteye 23 Tháng năm, 2016
Boy or Girlfriend but just as annoying as the word Bae of the same meaning.
Gonna slap my Boo in the face.
viết bởi Rollerball 06 Tháng tư, 2015
A boo is a girl/guy that can be there for you whenever you need them therefore you might even call your love one boo
Hey,"boo" how is it going.
viết bởi Wiley_Redcrane23 15 Tháng hai, 2015
Another way of saying "okay" "good"
Guy1: You want food bro?

Guy2: nah i'm boo.
viết bởi Giggin 17 Tháng mười một, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×