tìm từ bất kỳ, như là trill:

Định nghĩa yêu thích của tôi

Tạo một danh sách các từ yêu thích trên Urban Dictionary bằng cách nhấn "đánh dấu yêu thích" trên mỗi định nghĩa.


Mục yêu thích của mọi người

Fav fagFAG