tìm từ bất kỳ, như là plopping:
1. Từ này có nên có trên Urban Dictionary không?
OgaFuru
A yaoi couple from the M/A Beelzebub by Ryūhei Tamura, involving Oga Tatsumi (i男鹿 辰巳) and Furuichi Takayuki (古市 貴之).
Pixiv tag: おがふる
Fangirl A: Hey, have you read that OgaFuru doujinshi ?
Fangirl B: Of course, Furuichi so cuteeeeeeee.

OR:
by on Jul 1, 2014

tags: oga tatsumi, furuichi takayuki, yaoi, beelzebub, couple, pairing, manga,