tìm từ bất kỳ, như là wyd:
1. Từ này có nên có trên Urban Dictionary không?
Chiến
Một đơn vị tiền tệ được đặt theo tên một đại gia đất Hà Thành nửa đầu thế kỷ XXI, còn có tên gọi khác là Chiến Tn, Chiến Tiền nhiều hay Chiến Tiết Canh. Tài sản của ông nhiều đến nỗi khi dùng các từ chỉ tiền hay tài sản, vật dụng có giá trị khó đo đạc hoặc khó diễn đạt được bằng con số ngắn gọn khi nói và viết, người ta dùng tên ông, hoặc để thay thế cho đơn vị tiền tệ là 1 tỷ '''Việt Nam Đồng'''. Hoặc có thể dùng để thay cho các tính từ chỉ sự giàu có, sung túc khác.
Cái đồng hồ Cartier kia đẹp mà giá Chiến quá :(
by foggyflute on Oct 17, 2014

tags: giàu, tiền, phú ông, dân chơi, đại gia