tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

@( `* ~ *)@ đến Glaze the Doughnut