tìm từ bất kỳ, như là swag:

$10 dollar handshake. đến Friend zone