Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

2000-and-late đến fuckhorse